Mevlüt Ülgen

Mevlüt Ülgen ( Psikolog, Aile Danışmanı ve Eğitimci )
1965 yılında Denizli’de doğdum.1991 yılında Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun oldum. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 2017 yılında emekli oldum. Ortak olduğum  merkez ve şirketlerde psikolojik danışmanlık yapmakta kişisel gelişim eğitimleri vermekteyim. 
Ege Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını yürüten Ege Tazelenme Üniversitesi psikoloji bölümü koordinatörlüğünü gönüllü olarak yürütmekte, dersler vermekte, danışmanlık yapmaktayım. 
Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi başkanlığı ve Ege Geriatri Derneği genel sekreterliği görevlerini yürütmekteyim.

Daha fazla bilgi için: http://www.mevlutulgen.com

Meslek kariyerime 1993 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikyatri Servisinde başladım. Aynı hastanede yetişkin, çocuk ve ergenlerle çalıştım. İzmir ‘de palyatif bakım sisteminin kurulmasında ve Palyat İzmir projelerinde yürütücü ve eğitimci olarak görev aldım. Sağlık psikolojisi alanında eğitimler verdim. Hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık yaptım. 2005 yılından itibaren halkla ilişkiler, hasta iletişim ve eğitim birimlerinde görev alarak eğitim çalışmalarına ağırlık verdim. Bir çok STK’nın kuruluşunda yer aldım. Sağlık sektöründe bilimsel organizasyon ve projenin düzenlenmesinde ve yürütülmesinde sorumluluk üstlendim. 

“Kişilerarası İletişim”, “Beden Dili”, “Stres ve Öfke Yönetimi”, “ Zor İnsanla İletişim”, “Etkili Ekip Çalışması” , “Etkili Sunum Hazırlama ve Sunum Yapma”, “ Görsel, İşitsel  Materyal Hazırlama”, “Çatışma Yönetimi ve Müzakere”, “Toplantı Yönetimi”, ” Zaman Yönetimi”,”Hastalık Psikolojisi”, “Hekim – Hasta İletişimi”, “Yaşamın Sonu ” ( End of Life ) Kavramı ve Bunun Hastayla Paylaşılması”, Yaşlı Psikolojisi ve Yaşlı Bireyle İletişim”, “Kötü Haber Verme”, ” Sınav Kaygısı, Aile İçi İletişim” ve “ Motivasyon”, konularında kamu, özel sektör ve STK ‘larda eğitimler vermekte olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitimci eğitimlerinde eğitimci ve koordinatör olarak görev almaktayım.

Sağlık, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları, Kredi ve Yurtlar Kurumu , Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, meslek odaları, STK ‘ lar eğitim verdiğim kurum ve kuruluşlar arasındadır.

Eğitim verdiği konular başta olmak üzere mesleki ve kişisel gelişim alanında panel, konferans ve TV programlarında konuşmacı olarak yer almakta, kitap, dergi ve gazetelerde makalelerim bulunmaktadır.

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi ( Sağlık Bakanlığı 2012, Tescil No:1173), Aile Danışmanlığı Sertifikası, ( Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Sertifika No: 2019AD35-0024 ) sahibiyim. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) ile Psikolojik Travma Terapisi 1. Ve 2. Düzey Uygulama, Bilişsel Davranışçı Açıdan Psikopatoloji ve Tedavi İlkeleri Kursları sertifikası ve uygulama deneyimim bulunmaktadır.

Minesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI ), Tematik Algı Testi ( TAT ) , Çocuklar İçin Tematik Algı Testi ( CAT ), Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Testi (WAIS ), Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi (WISC-R ), Denver Gelişimsel Tarama Envanteri, Nöropsikolojik Testler sertifikasyon programlarıyla uygulama ve değerlendirme eğitimi aldığım, deneyim sahibi olduğum psikometrik ölçe ve değerlendirme araçlarından bazılarıdır.

Sağlık Bakanlığı Hasta Hakalari Sertifikalı eğitimcisi olup, Bakanlık “İletişim Eğitim” projelerinde yer aldım.  Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşları,  üniversiteler ve belediye semt merkezlerinde “Hasta Hakları ve Hasta Sorumlulukları”,” Hasta ne Çalışan Hakları ve Güvenliği”, “Hasta Hakları ve Tıbbi Etik”, “Hasta Mahremiyeti” , “Hasta Hakları ve Aydınlatılmış Onam “  ve “Kötü Haber Verme”. konularında eğitimler vermekteyim. 

Bilimsel kongre, sempozyum, çalıştay vb toplantı organizasyonunda düzenleme kurulu üyesi ve konuşmacı olarak sorumluluk aldım.. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü , Palyatif Bakım Projesi (Palyat-İzmir ) eğitim ve örgütlenme komisyonunda yer aldım. Halen danışma komitesinde yer almaktayım. Palyatif Bakım Evde ve Hastanede, Destek Evi , Tıbbi Vasiyet, Palyatif Bakım Değerlendirme Çalışataylarının organizasyonunda görev aldım. Yapılan yayın ve kitaplarda bölüm yazarlığı ve yayın kurulunda bulundum. İzmir İleri Yaş Sempozyumları, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği ( BUHASDER) kongreleri , 20. Ulusal Psikoloji Kongresi düzenleme kurulu ve konuşmacı olarak yer aldığım projelerdir. Uluslararası Keyifli Yaşalma Fuarı ve Kongresi, Bağımsız Yaşam İçin Engelsiz Konut ve Yaşam Alanları, Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı Çalıştayları son yıllarda görev ve sorumluluk aldığım bilimsel organizasyonlardır.

S.B. Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği, İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Güney Genel Sekreterliği tarafından yürütülen “Yaşlı Dostu Hastane ” projesinde eğitimci ve panelist olarak görev üstlendim. İl Sağlık Müdürlüğü  ve  S.B. Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği, İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği ” İletişim Eğitici Eğitimi” projesinde koordinatör ve eğitimci olarak, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Görevlileri Eğitici Eğitimi 1,2,3 ve 4,  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ebe ve Hemşire  Eğitici Eğitimi projesinde düzenleme kurulu üyesi ve eğitimci, Sağlık Bakanlığı Palyatif Bakım Hemşireliliği Sertifikasyon programında eğitimci olarak görev yapmaktayım.

Yer aldığım projeler, eğitimler ve çalışmalarla ilgili daha geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linklere bakmanızı önerir, sağlıklı ve keyifli günler dilerim. Sağlıcakla kalın.

MEZUNİYET SONRASI KATILDIĞIM EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

1-Öğretmenlik Formasyon Sertifikası , E.Ü. Edebiyat Fakültesi, 1992 Sertifika No:8174
2-Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi, Sağlık Bakanlığı 2012, Tescil No:1173
3-Aile Danışmanlığı Sertifikası, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi , Sertifika No: 2019AD35-0024
4-Hasta Hakları Eğiticisi Sertifikası , Sağlık Bakanlığı – Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği, 01.06 Haziran 2014
5-Stresle Başetme ve Stres Yönetimi Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği ,1995 Belge No:0189
6-Bilişsel Davranışçı Açıdan Psikopatoloji ve Tedavi İlkeleri Kursu Sertifikası. Türk Psikologlar Derneği , 1995 Belge No:291
7-Minesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI ) Uygulama ve Değerlendirme Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği ,1996 Belge No:232
8-Tematik Algı Testi Uygulama ve Değerlendirme Sertifikası ,Türk Psikologlar Derneği ,1996 
9-Nöropsikolojik Testler Uygulama ve Değerlendirme Sertifikası ,Türk Psikologlar Derneği 1996
10-EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing ) ile Psikolojik Travma Terapisi 1. Ve 2. Düzey Uygulama Eğitimi Sertifikası , 2003, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnst. für Traumatherapie
11-Travma ve Krize Müdahale Eğitimi, 2011, Türk Psikologlar Derneği – İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
12-E.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri BD. Hizmetiçi Eğitim. ( WISC-R, CAT, TAT, DGTT, Benton F, Bender Gestald uygulama ve yorumlama eğitimi ) – 15.01.1993 -7.7.1993 tarihleri arasında 
13-Team Work (Ekip Çalışması) certificate of partıcıpatıon 2004, Junior Chamber International (JCI)
14-Project Methodology (Proje Metodolojisi ) , Certificate of Partıcıpatıon , 2004, Junior Chamber International (JCI)
15-“Sağlık Sistemleri ve Alternatif Arayışları ” Eğitim Programı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, 26-27 ve 28 Şubat 1999, SSK Lokali Alsancak-İzmir
16- “Sağlık Çalışanlarının İş Rrisklerine Karşı Eğitilmesi ve Örgütlenmesi” eğitimi, 26-27 Eylül 1992 Veteriner Hekimler Derneği Toplantı Salonu Sıhhıye-Ankara 
17-İnteraktivist ( yurttaş haberciliği, hak haberciliği, internet kampanyaları ve video eylem eğitimi ) Atölye Programı , 01-04 Şubat 2014, Avrupa Komisyonu Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı’nın katkılarıyla Yeşil Düşünce Derneği
18-Hasta Hakları Uygulamaları Hizmet İçi Eğitim Programı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 20-23 Mayıs 2005 )
19-Yaşlı Ruh Sağlığı Çalışma Grubu Geriatrik Nöropsikiyatri Tanı ve Tedavi Kursu, Akademik Geriatri Derneği,2013 
20-1.Hasta Hakları Eğitici Eğitimi, 2014, Sağlık Bakanlığı,
21- İletişim Eğitici Eğitimi , 28-30 Temmuz 2015, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
22- Nöropsikolojik Değerlendirme Sertifikası, Türk Psikologlar Derneği , Belge No: 2016 /407
23- İlk Yardım Eğitim Programı, İzmir İl sağlık Müdürlüğü, 5-6 Şubat 2015, Sertifika No: 35030.15.007
24- Ergen Sağlığı Kursu, Türkiye Aile hekimleri Uzmanları Derneği, 7 Nisan 2012
25- Halkla İlişkiler Eğitimi , İl Sağlık Müdürlüğü, 2008, Belge No: 22/2008
26- Hasta Güvenliği Eğitimi , İlk Sağlık Müdürlüğü, 23.12.2009, Belge No: 22/2008
27- Halkla İlişkiler Eğitimi , İl Sağlık Müdürlüğü, 2008, Belge No: 1143
28- Sağlığa Erişim Eğitimi , İl Sağlık Müdürlüğü, 23.06.2011, Belge No: 248
29- Çalışan Güvenliği Eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü, 09.07.2012, Belge No: 365
30- İkna Yönetimi Eğitimi, İlk Sağlık Müdürlüğü, 06.11.2011, Belge No: 284
31- Takım Çalışması Eğitimi, İl Sağlık Müdürlüğü, 29.09.2011, Belge No: 477
32- Tıp Etiği ve Hasta Hakları Eğitimi, İlk Sağlık Müdürlüğü, 06.11.2011, Belge No: 217
33-Anti – Bias – Workshop ( Önyargı Karşıtı Atölye ) FİPP e.V. , Stiftung für eine solidarische Welt , 6-10 Ekim 2006 Afacan Gençlik Evi, Yenisakran, Izmir,
34- Bilimsel Çalışma Metodolojisi Çalıştayı, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği, 4-5 Mayıs 2013 , Tepecik EAH- İzmir.
35-TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu , Eğitim, Ar-Ge Daire Başkanlığı ,10-11 Mart 2016, İzmir Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği -İzmir
36- İzmir 1.Travma Sempozyumu ve Psikodinamik Açıdan Travma Çalışma Grubu, Aralık 2017, Türk Psikologlar Derneği
37- Psikoterapi Çerçevesi Nasıl Oluşturulur? Psikoterapide Değerlendirme, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, 07-08 Nisan 2018
38 – Çocuk Cinsel İstismarı Önleme Projesi Eğitici Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, 22, 23 Aralık 2018 – 05 Ocak 2019


KATKIDA BULUNDUĞUM KİTAPLAR ( BÖLÜM YAZARLIĞI, EDİTÖR )

1- Palyatif Bakım Evde ve Hastanede Çalıştay Raporu (2013)., Şahin S., Ülgen M., Şenuzun Aykar F, Meta Basım Matbaacılık, Editör:Akçiçek F. Akbulut G, Fadıloğlu ZÇ, Sayfa Sayısı 40, ISBN: 978-605-64053-0-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1141194)

2- Palyatif Bakım Semptom Yönetiminde Klinik Yaklaşım, (2015) Mastaş Matbaacılık Editör: İzzettinoğlu A, Gülbayrak C, Yüksekoğlu NT, ISBN:978 – 605 – 149 –774 – 7, Türkçe(Bilimsel Kitap), Bölüm Editörü, Bölüm Yazarı Ülgen, M.,…….

3- Palyatif Bakım Çalışma Grubu Raporu (2014)., Mastaş Matbaacılık, Editör:Türkyılmaz, B, İzzettinoğlu A, Yüksekoğlu NT, ISBN:978 – 605 – 149 – 668 – 9, Türkçe(Bilimsel Kitap), Katkıda bulunan yazarlar Ülgen, M

4-Evde Bakım Hizmeti Veren Akrabalara Yönelik Temel ve Tamamlayıcı Bakım Eğitici Programı ” Eğiticiler İçin Eğitim Rehberi” )., Mastaş Matbaacılık, Editör:Türkyılmaz, B, İzzettinoğlu A, Yüksekoğlu NT, ISBN:978 – 605 – 149 – 773 – 0, Türkçe (Bilimsel Kitap), Katkıda bulunan yazarlar Ülgen, M

5- Destekevi Çalıştay Raporu, (2015 ) Şahin S., Ülgen M., Şenuzun Aykar F, Tekin N, Yediveren Matbaa , Editör: Akçiçek F. Akbulut G, Fadıloğlu ZÇ, Sayfa Sayısı 34, ISBN: 978-605-85416-4-1, Türkçe(Bilimsel Kitap),

6- Asistan El Kitabı , (2014), 35Ajans&Matbaacılık , Editör: Akbulut G., ISBN:978 – 605 – 85416-2-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), Katkıda bulunan yazarlar Ülgen, M

7- Tıbbi Vasiyet Çalıştay Raporu ( 2017 ) , Editör: Akçiçek F. Akbulut G , Şahin S., Şenuzun Aykar F, Tepecik Hastanesi Yayınları-İzmir


KURUCU, ÜYE VE YÖNETİCİ OLDUĞUM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

KURUCU, ÜYE VE YÖNETİCİ OLDUĞUM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ :

1-Türk Psikologlar Derneği, İzmir Şubesi Üye, ( Yönetim Kurulu 1994-1996, Şube Başkanlığı 15 Şubat 2018  )
2-Ege Geriatri Derneği, Kurucu, Yönetim Kurulu Üyesi , 2008
3-İzmir Sağlık ve Hasta Hakları Derneği, Kurucu, Yönetim Kurulu Üyesi,
4-Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği, Kurucu, Denetim Kurulu Üyesi, ( Başkan Yrd. 2008- 2013 )
5-Sağlık Araştırma Geliştirme ve Eğitim Derneği , Kurucu, Yönetim Kurulu Üyesi,
6-Mültecilerle Dayanışma Derneği, Kurucu, 2008 (Yönetim Kurulu 2015-206 )


DÜZENLEME KURULU ve SEKRETERYASINDA GÖREV ALDIĞIM BİLİMSEL KONGRE ve SEMPOZYUMLAR

1-İzmir İleri Yaş Sempozyumu “artan ileri yaş nüfusunun taleplerine geniş açılı bakış” 20-21 Mart 2008 / Kordon Otel-İzmir
2-İzmir 2. İleri Yaş Sempozyumu ” ileri yaş dostu Şehir: İzmir ” 19 – 20 Mart 2009 / Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi – İzmir
3-İzmir 3. İleri Yaş Sempozyumu ” kırılgan yaşlı “, 23-24 Mart 2010 / Balçova termal Otel-İzmir
4-“Hiyen ve Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Projesi ” Eylül 2009-Mayıs 2010, Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği(BUHASDER), İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konak Belediyesi ve Dalan Kimya End. A.Ş. Proje çerçevesinde İzmir’deki özel ve resmi ilk öğretim okullarında tiyatro eşliğinde Hijyen eğitimi ile resim ve kompozisyon yarışması düzenlendi.
5-Buhasder “3. Tepecik Enfeksiyon Günleri” 8-10 Ekim 2010 Adakule Otel Kuşadası / Aydın
6-İzmir İleri Yaş Sempozyumu ” yaşlanan bedenle yaşam ” 23-24 Mart 2011 / Balçova Termal Otel-İzmir
7-Buhasder 4. Tepecik Enfeksiyon Günleri. Temel İmmunoloji Sempozyumu 6-9 Ekim 2011 Radisson Blu Resort Çeşme./İzmir
8-İzmir İleri Yaş Sempozyumu ” ileri yaşta evde yaşam ” 22-23 Mart 2012 / Balçova Termal Otel-İzmir
9-İzmir İleri Yaş Sempozyumu ” aktif yaşlanma ” 19-20 Mart 2013 / Balçova Termal Otel-İzmir
10-Buhasder Tepecik Enfeksiyon Günleri Yaşlılık ve Enfeksiyon Sempozyumunun 25 – 29 Ekim 2013 Paloma Pasha Resort – Özdere / İzmir
11-“Palyatif Bakım Evde ve Hastanede Çalıştayı “, 25 Nisan 2013 , T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Karabağlar-İzmir
12-İzmir Palyatif Bakım Projesi ( PALYATİZMİR ) Eğitim ve Örgütlenme Çalışma Grupları , 25 Haziran 2013- 26 May 2015, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Alsancak-İzmir
13-İzmir İleri Yaş Sempozyumu ” palyatif bakım ” 18 – 19 Mart 2014 / Balçova Termal Otel-İzmir
14-” Destek Evi Çalıştayı”, 5 Mayıs 2014, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Narlıdere-İzmir
15-Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, 21-22 Mart 2014 Tepekule Kongre Merkezi, İzmir
16-İzmir İleri Yaş Sempozyumu “adli, sosyal ve tıbbi acil durumlar’ 17 – 18 Mart 2015 / Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi – İzmir
17-Eliniz Elimizde Projesi, 15 Mayıs 2015 , Kanserle Dans Derneği ,Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi EAH
18-“Tıbbi Vasiyet Çalıştayı” 28 Mayıs 2015, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Narlıdere-İzmir
19-Buhasder2015 -6 Tepecik Enfeksiyon Günleri / 04-08 Kasım 2015 Hilton Dalaman Sarıgerme Resort Spa Hotel -Muğla
20-İzmir 9. İleri Yaş Sempozyumu ” keyifli yaş almak ” 22 – 23 Mart 2016 / Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi – İzmir
21-” Palyatif Bakım Uygulamaları Değerlendirme Çalıştayı ” 09 Haziran 2016, Suat Seren Gögüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu Konak-İzmir
22-Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı Mücadele Çalıştayı, 29 Haziran 2016, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Buca-İzmir
23-“Bağımsız Yaşam İçin Engelsiz Konut ve Yaşam Alanları Çalıştayı” 23 Kasım 2016, SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Ek Binası Eğitim ve Simülasyon Merkezi, Bornova- İzmir 
24-Ulusal Psikoloji Kongresi “Barış ve Psikoloji” , 5-7 Eylül 2016 , Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı-İzmir
25-Uluslararası 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumunu ” ” yaşlılıkta sosyal yaşam ve bakım ” 22 – 23 Mart 2017 / Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür ve Sanat Merkezi – İzmir
26-Uluslar ası, İzmir Keyifli Yaş Alma Fuar ve Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloj Bölümü, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri BD. ve Ege Geriatri Derneği , Fuar İzmir, Karabağlar-İzmir