Doç. Dr. Mehmet Şenoğlu

Doç. Dr. Mehmet Şenoğlu

Öğrenim Durumu:

Derece Bölüm/ProgramÜniversite Yıl
Lisans Tıp Çukurova Üniversitesi 1997
Y. Lisans TıpÇukurova Üniversitesi1997
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Tıp/NöroşirürjiDokuz Eylül Üniversitesi 2003
Doç.DrTıp/NöroşirürjiKahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi
2011
Eğitim Görevlisi/İdari SorumluTıp/NöroşirürjiTepecik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
2013
Eğitim Görevlisi/İdari SorumluTıp/NöroşirürjiSağlık Bilimleri Üniversitesi
Tepecik SUAM
2017

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Dana Omurgası Modelinde İnterkorporal Cihazın Biyomekanik Analizi (Biomechanical Analysis Of Interbody Device In Calf Corpectomy Model). Tıpta Uzmanlık Tezi.             Tez Danışmanı: Doç.Dr. Sait Naderi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR, 2003.

Görevler:

Görev Unvanı Görev YeriYıl
Pratisyen HekimKızılcaören Sağlık Ocağı Tokat 1997-1998
Araştırma.Görevlisi.Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi1998-2003
Uzman Dr   Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi2003-2004
Yar.Doç.DrTıp Fakültesi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi2004-2006
Research Fellow   Barrow Neurological Institute2006-2007
GözlemciErciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroşirürji Anabilim Dalı
1 Haziran-31 Ağustos 2010
Yar.Doç.DrTıp Fakültesi Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi
2007- 2011
Doç.Dr.Tıp Fakültesi Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi
2011-2013
Doç.Dr.Eğitim GörevlisiTepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi2013-2016
Doç.Dr.İdari SorumluTepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi2016-2017
Doç.Dr.İdari SorumluSağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik SUAM2017-

ÖDÜLLER  :

1. Kınalı B, Şenoğlu M, Karadağ FK, Karadağ A, Öksüz P, Diniz G. Hipofiz Tümörlerinde HIF 1-A ve ARİD1-A Ekspresyonu ile Klinik ve Radyolojik Bulguların Korelasyonu. 11. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu Dalaman/Muğla 25-27 Mayıs 2018. En İyi Sözlü Bildiri 3.lük Ödülü.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Neuroprotective Effects of Mannitol and Vitamin C on Crush Injury of Sciatic Nerve; An Experimental Rat Study. Tıpta Uzmanlık Tezi.             Tez Danışmanı: Doç.Dr. Mehmet Şenoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş, 2010.

Kafa Tabanı, Beyin Sapı Kitle Lezyonları ve Damarsal Yapılarına Yönelik Endoskopik Endonazal Transklival Yaklaşımın Sınırlamaları ve Avantajları:Kadavra ve Radyolojik Çalışma. Tıpta Uzmanlık Tezi. Tez Danışmanı:Doç.Dr.Mehmet Şenoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tepecik SUAM İzmir, 2018.

Projelerde Yaptığı Görevler :

İdari Görevler :

Bölüm Başkan Vekili. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü   2004-2005 (1 yıl)

İdari Sorumlu. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi. 2016-

İdari Sorumlu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik SUAM Beyin ve Sinir Cerrahisi. 2017-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Nöroşirürji Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu

Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu

Nöroonkoloji Derneği

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Yuceer, N., M. Senoglu ve MN. Arda, “Intramedullary spinal cord abscess in a 4 year old child,” Acta Neurochirurgica (Wien), 146(11), 1273-1274 (2004).

A2. Özdemir, N., M. Şenoğlu, Ü. Dursun Acar ve M. Şerefettin Canda, “Skull metastasis of follicular thyroid carcinoma,” Acta Neurochirurgica (Wien), 146(10), 1155-1158 (2004).

A3. Naderi, S., C. Arman, M. Güvençer, E. Korman, M. Senoglu, S. Tetik ve N. Arda, “An anatomical study of the C-2 pedicle,” J Neurosurgery Spine, 1(3), 306-310 (2004).

A4. Bakaris, S., M. Senoglu, Z. Yuksel ve M. Gokce, “Lumbosacral neurenteric cyst with associated tethered cord in adult,” Clinical Neuropathology,  24(2), 51-56 (2005).

A5. Naderi, S., E. Korman, G. Citak, M. Guvencer, C. Arman, M. Senoglu, S. Tetik ve MN. Arda, “Morphometric analysis of human occipital condyle,”
Clin Neurol Neurosurg, 107(3), 191-199 (2005).

A6. Özer, E., K. Yücesoy, M. Senoglu, G. Citak ve C. Yurtsever, “Evacuation Of Fourth Ventricle Hematoma Without Hydrocephalus: Case Report,” The Internet Journal of Neurosurgery, 2(1), (2005).

A7. Senoglu, N., M. Senoglu, H. Oksuz, Y. Gumusalan, KZ. Yuksel, B. Zencirci, M. Ezberci ve E. Kizilkanat, “Landmarks of the sacral hiatus for caudal epidural block: an anatomical study,” Br J Anaesth, 95(5):692-695. Epub 2005 Sep 9 (2005).

A8. Yuksel, KZ., M. Senoglu, M. Yuksel ve M. Gul, “Brucellar spondylo-discitis with rapidly progressive spinal epidural abscess presenting with sciatica,” Spinal Cord, 44, 805-808 (2006).

A9. Yuksel, KZ., M. Senoglu, M. Yuksel ve KU. Ozkan, “Hydrocele of the Canal of Nuck as a Result of a Rare Ventriculoperitoneal Shunt Complication,” Pediatric Neurosurgery, 42, 193-196 (2006).

A10. Senoglu, M., Y. Gumusalan, KZ. Yuksel, M. Uzel, M. Celik ve D. Ozbag, “The effect of posterior bridging of C-1 on craniovertebral junction surgery.” J Neurosurgery Spine, 5(1), 50-52 (2006).

A11. Şenoğlu, M., KZ. Yüksel ve M. Yüksel, “Spontaneous Regression of Lumbar Disc Herniation: Report of Two Cases”, Journal of Neurological Sciences [Turkish] 23(4), 339-343 (2006).

A12. Senoglu, M., S. Safavi-Abbasi, N. Theodore, NC. Bambakidis,  NR. Crawford ve VKH. Sonntag, “The frequency and clinical significance of congenital defects of the posterior and anterior arch of the atlas,” J Neurosurgery Spine, 7(4), 399-402 (2007).

A13. Senoglu, M., A. Yasim, M. Gokce ve N. Senoglu, “Nontraumatic scalp arteriovenous fistula in an adult: technical report on an illustrative case,” Surgical Neurology, 70(2), 194-197 (2008).

A14. Safavi-Abbasi, S., M. Senoglu, N. Theodore, RK. Workman, A. Gharabaghi, I. Feiz-Erfan, RF. Spetzler ve VKH. Sonntag, “Microsurgical management of spinal schwannomas: evaluation of 128 cases,” J Neurosurgery Spine, 9(1), 40-47 (2008).

A15. Senoglu, M., N. Senoglu, H. Oksuz ve G. Ispir, “Perthes Syndrome associated with intramedullary spinal cord hemorrhage in a 4-year-old child: a case report,” Cases J,  13;1(1), 17 (2008).

A16. Senoglu, M., ve A. Idris, “Lipoma of the Quadrigeminal Plate Cistern,” The Internet Journal of Radiology, 10(1), (2009).

A17. Senoglu, M., ve Z. Yilmaz, “Cervical meningocele with tethered cord in a seven-years old child: Case Report,” The Internet Journal of Pediatrics and Neonatology,  10(1), (2009).

A18. Şenoğlu, M., E. Bülbüloğlu, G. Demirpolat, İ. Altun ve M. Çelik. “Combined Anterior and Posterior Approach for Sacral/Retroperitoneal Hydatid Cyst Disease: Case Report,” Turkish Neurosurgery, 19(4), 428-432 (2009).

A19. Şenoğlu, M., D. Özbağ ve Y. Gümüşalan, “C-2 Intralaminar Screw Placement: A Quantitative Anatomical and Morphometric Evaluation,” Turkish Neurosurgery, 19(3), 245-248 (2009).

A20. Horn, E., P. Reyes, S. Baek, M. Senoglu, N. Theodore, VKH. Sonntag ve NR. Crawford, “Biomechanics of C7 Transfacet Screw Fixation,” J Neurosurgery Spine, 11, 338-343 (2009).

A21. Subramaniam, V., RH. Chamberlain, N. Theodore, S. Baek, S. Safavi-Abbasi, M. Şenoğlu, VKH. Sonntag ve NR. Crawford, “Biomechanical Effects of Laminoplasty versus Laminectomy: Stenosis and Stability,” Spine, 34(16) E573-E578 (2009).

A22. Senoglu, M., S. Safavi-Abbasi, N. Theodore, NR. Crawford ve VKH. Sonntag, “Feasible and Accurate Occipitoatlantal Transarticular Fixation: An Anatomic Study,” Neurosurgery, 66(3) 173-177 (2010).

A23. Senoglu, M., E. Bulbuloglu, G. Demirpolat, I. Altun ve H. Ciralik, “The anterior extraperitoneal approach to the rare presacral/retroperitoneal schwannoma: a case report,”  Bratislava Medical Journal, 111(10)  558-561 (2010)

A24. Senoglu, M., D. Ozbag ve Y. Gumusalan. “C-2 Anterior Plate-Screw Fixation: A Quantitative Anatomical and Morphometric Evaluation,”  Bratislava Medical Journal, 111(10)  566-569 (2010)

A25. Safavi-Abbasi, S., NC. Bambakidis, JM. Zabramski, R. Workman, K. Verma, M. Senoglu, RW. Porter, RF. Spetzler, “Nonvestibular schwannomas: an evaluation of functional outcome after radiosurgical and microsurgical management,” Acta Neurochir (Wien), 152(1) 35-46 (2009).

A26. Senoglu, M., V. Nacitarhan, EB. Kurutas, N. Senoglu, I. Altun, Y. Atli, D. Ozbag, “Intraperitoneal Alpha-Lipoic Acid to prevent neural damage after crush injury to the rat sciatic nerve,” J Brachial Plex Peripher Nerve Inj, 25(4) 22 (2009).

A27. Şenoğlu, M., EB. Kurutaş, İ. Altun, Y. Atlı ve V. Nacitarhan, “Myeloperoxidase Activities in Polymorphonuclear Leukocytes in Lumbar Disc Disease. Lomber Disk Hastalığında Polimorfonükleer lökositlerde Myeloperoksidaz aktivitesi. Journal of Neurological Sciences [Turkish],25(3) 20;292-297 (2009).

A28. Bozkuş, H., M. Senoglu, S. Baek, AG. Sawa, AF. Ozer, VK. Sonntag, NR. Crawford, “Dynamic lumbar pedicle screw-rod stabilization: in vitro biomechanical comparison with standard rigid pedicle screw-rod stabilization,” J Neurosurg Spine, 12(2) 183-189 (2010).

A29. Senoglu, N., M. Senoglu, S. Safavi-Abbasi, SA. Shedd, NR. Crawford, “Morphologic Evaluation of Cervical and Lumbar Facet Joints: Intra-Articular Facet Block Considerations,” Pain Pract 10(4) 272-278 (2010).

A30. Ozbag D., Y. Gumusalan, S. Bakaris, M. Senoglu, AM. Kalender, M. Calik. The topographical features and variations of nervus ischiadicus in human fetuses. Bratisl Lek Listy.112(8) 475-478 (2011).

A31. Z Yılmaz., M Şenoğlu, EB Kurutaş, H Çıralık, D Özbağ. Neuroprotective Effects of Mannitol and Vitamin C on Crush Injury of Sciatic Nerve; An Experimental Rat Study. Journal of Neurological Sciences [Turkish]. 28(4)  538-551 (2011).

A32. M. Şenoğlu., B Uyulgan, S Naderi. Biomechanical Analysis of Interbody Device in Calf Corpectomy Model. Dana Omurgası Korpektomi Modelinde İnterkorporal Cihazın Biyomekanik Analizi. Journal of Neurological Sciences [Turkish]. 28(4)  497-512 2011.

A.33. Senoglu M., Ozkan F, Celik M.Placement of C-7 intralaminar screws: a quantitative anatomical and morphometric evaluation. J Neurosurg Spine. 16(5) 509-512 (2012).

A.34. Utku U., Gokce M, Senoglu M. Cerebral Venous Sinus Thrombosis Associated with Spontaneous Intermittent Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea: A Case Report. Med Princ Pract. (2012).

A.35. Inci MF., Senoglu M, Ozkan F,Yuksel M. Spinal dural arteriovenous malformation presented with intracranial hypertension in a young patient: BMJ Case Rep. Dec 14;2012 (2012).

A.36. Senoglu N., Senoglu M, Ozkan F, Kesilmez C, Kızıldag B, Celik M. The level of termination of the dural sac by MRI and its clinical relevance in caudal epidural block in adults. Surg Radiol Anat. Sep; 35(7) 579-584 (2013).

A.37. Belge Kurutas E., Senoglu M, Yuksel KZ, Unsal V, Altın I. Oxidative/Nitrosative Stress in Patients With Modic Changes: Preliminary Controlled Study. Spine (Phila Pa 1976) Jul 15 40(14) 1101-1107 (2015).

A.38. Cakır E., Kucuk U, Ersen A, Pala EE, Senoglu M, Binatlı AO, Yıldırım Z. Intraoperative squash cytology and histology of giant cell ependymoma: A diagnostic dilemma. Journal of Cytology. January – March 34(1) 63-65 (2017).

A39. Mehmet Senoglu., Ali Karadag, Burak  Kinali,  Baran Bozkurt, Erik  H Middlebrooks, Andrew W Grande. Cortical Bone Trajectory Screw for Lumbar Fixation: A Quantitative Anatomical and Morphometric Evaluation World Neurosurgery Jul 103 694-701 (2017).

A40. Mehmet Senoglu., Ali Karadag, Burak Kinali, Cigdem Icke, Duygu Halacoglu Savran, Erik H.  Middlebrooks. C1 Lateral Mass Screw Insertion from the Caudal-Dorsal to the Cranial-Ventral Direction as an Alternate Method for C1 Fixation: A Quantitative Anatomical and Morphometric Evaluation. Journal of Clinical Neuroscience. Aug 42 176-181 (2017).

A41. Karadag A, Kinali B,Ugur O, Oran İ, Middlebrooks EH, Senoglu M. Pseudoaneurysm Of ICA Following Endoscopic Endonasal Pituitary Surgery: Endovascular Treatment with Flow Diverting Stent Implantation. ACTA Medica (Hradec Kralove) 60, 89-92 (2017).

A42. Durmaz O., Karadag A, Ozer FD, Camlar M, Erik H.  Middlebrooks, Bozkurt B, Senoglu M. A Rare History: an Intracranial Nail Present for Over a Half-Century. ACTA Medica  (Hradec Kralove) 60(3) 124-126 (2017).

A43. Mehmet Senoglu., Ali Karadag, Türk Ç, Özer FD. Neurological Recovery After Traumatic Cauda Equina Injury due to Glass Fragments: An Unusual Case’. Ulus Travma Acil Cerrahi Dergisi, (Turkish Association of Trauma and Emergency Surgery). January 24(1) 82-84 (2018)

A44. Karadag A., Sandal E, Middlebrooks EH, Senoglu M. Surgical Management in Cervical Spondylotic Myelopathy due to Alkaptonuria. World Neurosurgery. May 113:308-311 (2018)

A45. Senoglu M., Karadag A, Kinali B, Binatli AO, Ozer FD. Recurrent Osteoma Overlying a Methylmethacrylate Bone Cement Cranioplasty: A Rare Case. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan 28 (2) 102-103 (2018)

A46. Kinali B, Şenoğlu M, Karadağ FK, Karadağ A, Middlebrooks EH, Öksüz P, Sandal E,Turk C, Diniz G. Hypoxia-Inducible Factor 1alfa and AT-Rich Interactive Domain-Containing Protein 1A Expression in Pituitary Adenomas: Association with Pathological,Clinical and Radiological Features. World Neurosurgery. Jan 121 e716-e722 2019

A47. Camlar M., Turk Ç, Buhur A, Oltulu F, Oren M, Senoglu M, Ozer F. Does Decompressive Duraplasty Have a Neuroprotective Effect on Spinal Trauma? An Experimental Study. World Neurosurgery Feb 26 S1878-8750 2019

A48. Karadag A., Senoglu M, Sayhan S, Okromelidze L, Middlebrooks EH. Klippel-Trenaunay-Weber Syndrome with Atypical Presentation of Cerebral Cavernous Angioma: A Case Report and Literature Review. World Neurosurgery Mar 21 2019

A49. Turkis OF., Karadag A, Middlebrooks EH, Senoglu M. Anal Extrusion of a Ventriculoperitoneal Shunt. J Coll Physicians Surg Pak May 29(5) 478-480 2019

Ayrıntılı CV için tıklayınız