Aile de mide kanseri varsa bu risk oluşturur mu?

Aile’de mide kanseri ve gastro intestinal sistem kanserleri görülüyorsa, en erken görülme yaşından 5 yıl kadar geriye gidip o yaşta endoskopi kontrollerine ve takibine başlamak yararlı olabilir. Özellikle birinci derecede akrabalarında kanser hikayesi olanlar daha dikkatli olmalıdırlar. Elbette çok endişelenmeden ve kendilerine hayatı zehir etmeden. 

http://www.gokhanakbulut.com

ENFEKSİYONLAR MİDE KANSERİNE SEBEP OLUR MU?

Helikobakter pilori hastalığı toplumlarda oldukça yaygın ve çok kolay bulaşan bir hastaıktır. Geri dönüşümü mümkün olan hücresel bir değişime neden olur. Buna metaplazi diyoruz. Bazen metaplazi ilerleyerek displazi ve sonrasında kansere dönüşebilir. Helikobakter pilori antibiyotik ile tedavi edildiğinde çoğunlukla metaplazi düzelir ve normal hücre yapısı oluşur. 

Enfeksiyonlar arasında Epstein Barr virüsü de özellikle lenfomaya neden olabilir.
Metaplazi ve displazi bazen kanser öncüsü olabilir, tespit edildiklerinde sık aralıklarla endoskopi ve biyopsi kontrolü önerilir, örneğin başlangıç için üç aylık aralıklar. 

http://www.gokhanakbulut.com

MİDE KANSERİNDE ATROFİK GASTRİT VE VİTAMİN EKSİKLİKLERİ

Bu konuda kesin bilgi olmasa da, poliplerin zamanla kanserleştiğini düşündüren kuvvetli bulgular vardır. Ayrıca vitamin özellikle B vitamini, B9 ve B12 eksikliklerinde, yaşlılarda görülen  kronik atrofik gastriti olan hastalarda da mide kanseri daha sık görülmektedir. B9 ve B12 eksikliğinde pernisiöz anemi ile birliktelik olabilir. 

MİDE KANSERİNDE POLİP GÖRÜLDÜĞÜ YERDE KATLİ VACİP

Mide de görülen polip’lerin görüldüğü anda alınmaları gereklidir. Bu endoskopik olarak mümkündür. Bazı geniş tabanlı polipler, iyi huylu olsa bile total çıkarılmalıdır. Bunun için laparoskopik yada robotik cerrahi yöntemler kullanılabilir. 
Sağlıcakla….


http://www.gokhanakbulut.com

MİDEMİZ, SİNDİRİM SİSTEMİNİN KAPISI, CEFAKAR İŞÇİSİ

Midenin kesiti

Mide, sindirim sisteminin giriş kapılarından biridir. Besinler dişlerimiz tarafından ezilir ve yemek borusu aracılığı ile mideye gelir. Buradaki asit salgısı ve midenin güçlü kasları ile parçalanır ve bir bulamaç haline alır. Mide tıpkı bir çamaşır makinesi gibi besin bulamaçını aşağı ve yukarı hareket ettirerek iyice ezer ve asit salgısı ile temas etmesini sağlar. Bunun dışında sindirim sistemi ve şeker metabolizmasını başlatan bazı kimyasal maddeler salgılar bu da sindirim işlemini arttırır. Bu önemli giriş kapısı, vücudun karşılaştığı kanserojen maddelerle ilk temas eden organlardan biri olmasına neden olmuştur.

DAHA ÖNCE MİDE AMELİYATI GEÇİRMEK MİDE KANSERİ AÇISINDAN RİSK FAKTÖRÜ MÜDÜR?

Evet. 15-20 yıl önce özellikle midenin bir kısmının alındığı ameliyatlarda mide kanseri oluşma olasılığı artmaktadır. Bu sebeple mide ameliyatı geçirenlerin, ameliyattan 15 yıl sonra her yıl düzenli olarak endoskopi yaptırmaları gerekir.  

www.gokhanakbulut.com

MİDE KANSERİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mide kanseri tedavisi güç bir hastalıktır. Bu sebeple bir takım çalışması gerektirir. Takım içinde, gastroenterolog, cerrah, onkolog, radyolog, patolog, girişimsel radyolog, girişimsel endoskopist,  radyasyon onkoloğu, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı bulunur. Kararlar takım olarak alınır ve uygulanır. Hastalığın evresine göre endoskopik tedaviden açık, kapalı yada robotik cerrahi rezeksiyon,

Robotik cerrahi mide kanserinin tedavisinde başarı ile kullanılabilir

ilaç ve ışın tedavisine kadar karmaşık tedavi süreçleri gereklidir. Ancak başarı doğru karar ve disiplinler arası uyumlu tedavi ile gelir. 

Her konuda olduğu gibi ve elbette bizi sarmalayan sevdiğimiz insanların kucaklamaları, ilgileri ve pozitif düşünce biçimiyle. 

Kanserin her türünde, bütün olasılıkları bilmek, en kötüye hazırlanmak ama her zaman olumlu düşünmek gerekir. Bu süreç bir maratondur. 

Ne kadar erken teşhis o kadar iyi tedavi…

Sağlıcakla…

http://www.gokhanakbulut.com

MİDE KANSERİNİN BELİRTİLERİ NEDİR?

Diğer bütün gastrointestinal kanserler gibi, geniş lümeni sebebiyle mide kanseri genellikle sinsi seyreder. Çok belirti vermez. Açıklanamayan halsizlik, kilo kaybı, karın ağrısı, kansızlık, kusma bulantı gibi şikayetleri olan yada yukarıda bahsettiğimiz risk faktörlerine sahip olan kişilerin doktora başvurması gerekir (Tablo 2). 

MİDE KANSERİNİN  TEŞHİSİ NASIL KONUR? 

Mide kanserinin teşhisinde endoskopi en etkili yöntemdir

Endoskopi yoluyla mide kanserinin teşhisini koymak mümkündür. Endoskopi ile biyopsiler alınır. Polip varsa çıkartılır. Endoskopi ucunda kamerası olan ve kıvrılabilen ince bir tüp ile sindirim sisteminin incelenmesidir. 

http://www.gokhanakbulut.com

MİDE KANSERİNİ ÖNLEMEK MÜMKÜN MÜ?

 

Mide kanserinin önlenebilir risk faktörleri vardır (Tablo 1). Bunların farkında olmak, bu hastalığa yakalanma riskini azaltacaktır. Bunlar arasında dünya da en önemli önlenebilir risk faktörü olan sigara kullanımının altını çizelim.

Sigara bütün dünyada kanser ölümlerinin en önlenebilir sebebidir

Bunun dışında duman ve ateşle kurutulan, tuzlanarak saklanan  gıdaları çok miktarda tüketmek, risk faktörleri arasındadır. Buzdolabının olmadığı dönemlerde, bu şekilde gıdalar uzun süre saklanabiliyordu. Hala bu gelenek uzak doğu ülkelerinde ve ülkemizde devam etmektedir. Buzdolabının hayatımıza girmesi, kışın bile sebze meyve üretebilen gıda endüstrisi bu riski azalttı. Ancak bu gıda endüstrisinin oluşturduğu genetik yapısı değişmiş gıdaların etkileri ile ilgili tartışma sürmektedir.

Tütsülenerek ve aşırı tuzlanarak saklanan gıdalar mide ve yemek borusu kanserine neden olurlar

Ayrıca besinleri uzun süre saklamayı sağlayan gıda koruyucuların kanserojen etkileri de başka bir tartışma konusudur. Görünen o ki, ülkemizde ve dünyada mide kanseri insidansı giderek azalmaktadır. Bu da tükettiğimiz gıdalardaki değişimin etkisiyle olmuş olabilir. Vitamin eksiklikleri özellikle A ve C mide kanseri risk faktörleri arasında kabul edilmektedir. Diyebiliriz ki ülkeler sosyo ekonomik olarak geliştikçe bu konudaki risk faktörleri azalacaktır. Mide kanseri fakir ve beslenme, gıdaların saklanması ile ilgili sorunları olan ülkelerde ve bölgelerde daha sık görülmektedir. 

A ve C vitamini mide kanseri riskini azaltır

Bunun dışında zift, radyasyon, plastik işlerinde çalışan kişiler de risk altındadır. Bu kişilerin özellikle dumandan kendilerini korumaları gerekir. 

Zift, Plastik buharı mide ve yemek borusu kanseri sebepleri arasında yer alır

Tablo 1. Mide Kanseri Önlenebilir Risk Faktörleri 

a.Beslenme. 

Tütsülenmiş, tütsülenerek (duman ve ateş ile kurutularak)  saklanan gıdalar  

Vitamin A ve C eksikliği, besinlerle yeterince alınamaması. 

Aşırı tuzlanarak saklanan yada hazırlanan gıdalar

b.Meslekle ilgili 

Plastik işleri ile uğraşan ve dumanına maruz kalanlar 

Zift dumanına yoğun olarak maruz kalanlar 

Radyasyon’a maruz kalma 

c.Alışkanlıklar

Sigara 

İnfeksiyon

Helikobakter pilori, Epstein Barr virüsü

d. Prekanseröz lezyonlar 

Adenomatöz polipler 

Kronik atrofik gastritis

Displazi

İntestinal metaplazi

Menetrier hastalığı

e. Diğer risk Faktörleri 

Genetik Faktörler

A kan grubu

Pernisiyöz anemi

f.Aile hikayesi

HNPCC ve Lynch sendromu

Li-Fraumeni sendromu

g. Özgeçmiş

Daha önce mide ameliyatı geçirmiş olmak 

Sağlıcakla….

http://www.gokhanakbulut.com