GEBELİKTE VE EMZİRME DÖNEMİNDE MEME KANSERİ OLUR MU? Dr. Didem Can Trabulus yazdı.

GEBELİKTE VE EMZİRME DÖNEMİNDE MEME KANSERİ OLUR MU? ‘’Gebelikte veya emzirme döneminde meme kanseri olmaz.’’ denilemez. Ömrü boyunca her kadında meme kanseri gelişebilir. Kadın olmak meme kanseri olmakta birincil risk faktörüdür. Gebelik ve lohusa döneminde görülen meme kanseri genç yaşta gelişmiş olması, hızlı ilerlemesi ve süt mastiti ile karıştığından genelde kötü gidişlidir. Genelde ileri evrelerde yakalanır.


Dr. Didem Can Trabulus

BÜYÜK MEME KÜÇÜK KANSER!! MEMENİN TAMAMI ALINMALI MIDIR? BÜYÜK MEME IŞIN TEDAVİSİNE ENGEL MİDİR? Dr. Didem Can Trabulus yazdı.

Çok büyük ve sarkık memeli meme kanseri hastalarının meme ışınlaması her zaman mümkün olamamaktadır. Bu gibi hastalara genelde memenin tamamının alınması önerilmektedir. Ancak erken evre meme kanserli hastalarda memenin korunması ve akabinde kalan memenin ışınlanması meme kanseri tedavisinde standart yaklaşım olarak gündeme oturmuştur. Ancak çok büyük ve sarkık memelerin ışınlanması, gerek doz dağılımının uygun olmaması gerekse hayatı organlara ışın sıçraması nedeniyle teknik olarak mümkün olamamaktadır. Büyük memeli küçük kanseri olan hastaların memeleri tamamen alınmalı mıdır? Hayır. Bu gibi hastalarda tümörle birlikte aynı ameliyatta fazla meme dokusu da çıkartılarak meme küçültmeli kanser cerrahisi yapılabilir. Aynı ameliyatta diğer meme de küçültülerek simetrizasyon sağlanır. Böylelikle hastanın tek taraflı memesinin tamamı alınmamış dolayısı ile kalan diğer büyük memenin sebep olacağı bel, omuz ağrısı, vücudun o tarafa çekmesi ve görsel çirkinlik önlenmiş olur. Küçültülen kanserli meme de uygun protokoller dâhilinde ışınlanabilir. ☺

Yazan: Op. Dr. Didem Can Trabulus